Vullingen – Mondzorg het Raan – Raalte

Vullingen

Vullingen

Als een gedeelte van een kies verloren is gegaan of aangetast is door caries, kan de tandarts dit restaureren met een vulling. Het meestvoorkomende vulmateriaal is composiet ( witte vulling).

Hoe verloopt de behandeling?
Voordat met de behandeling begonnen wordt, wordt er met u overlegd of u de kies wilt laten verdoven. Indien u de kies laat verdoven zal deze verdoving eerst een paar minuten moeten inwerken. Daarna zal de tandarts de caries wegboren. Vervolgens wordt de kies schoongemaakt en drooggeblazen. Daarna brengt de tandarts een soort lijm aan in de tand, waarna de composiet wordt aangebracht in het gaatje. Met behulp van blauw licht wordt de vulling uitgehard. Tenslotte wordt de vulling met behulp van een boortje en polijstschijfje afgewerkt en glad gemaakt.

Gaatje (boven) en composietvulling (onder).

Napijn
Witte vullingen kunnen voor napijn (gevoeligheid met koude/warmte of gevoeligheid bij eten) zorgen. Dit heeft te maken met de krimp van witte vullingen, waardoor spanning in de kies kan ontstaan, hetgeen kan leiden tot irritatie van de zenuw. Deze gevoeligheid kan enkele weken tot soms enkele maanden aanhouden. Napijn kan ook veroorzaakt worden doordat de tandarts diep heeft moeten boren. Het boren in een kies veroorzaakt in feite een tandbeenwond die enige tijd nodig heeft om te genezen.
Indien de klachten in de tijd alleen maar toenemen kan er sprake zijn van een ontsteking. Neemt u bij twijfel contact op met de praktijk