Behandeling – Mondzorg het Raan – Raalte

Behandeling

Behandeling

Voor het behoud van een mooie en gezonde mond is het van belang dat u met enige regelmaat voor de periodieke controle komt. Tijdens dit bezoek beoordelen en bespreken we uw mondsituatie, met eventuele vragen en/of wensen.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, zal de tandarts met u bespreken of extra behandelingen noodzakelijk zijn. Informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.