Kronen en bruggen – Mondzorg het Raan – Raalte

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?
1. Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan.
2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van een of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast  twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. een brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel “dummy” genoemd. Deze bestaat uit een of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?
1. Om beter te kunnen kauwen.
2. Verbetering van het uiterlijk.
3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien